Policajná stanica

-1. poschodie |  Služby

Map pin icon

V Nivy centre nájdete aj Obvodné oddelenie Krajského riaditeľstva Policajného zboru Bratislava. K dispozícii je všetkým, ktorí chcú podať oznámenie o spáchaní trestného činu, priestupku, straty, nezvestnosti alebo inej udalosti. Zároveň poskytujú tieto služby aj v celom územnom obvode policajnej stanice.

Sledujte nás

@nivycentrum facebook logoinstagram logo